ኣከፋፈልቲ መጽሓፍ ብንጽል ክትገዝኡ ንእትደልዩ (Book Distributators)

 

                        Sweden     Finland

Yosief Drar

                                           ዮሴፍ ድራር

                              Tel: +46737021828
Order now

 

      United Kingdom         Ireland

Mbrak Abrham

                                      ምብራቕ ኣብርሃም

Order now

 

                                     Germany     

Mulugeta Tesfom

                                         ሙሉጌታ ተስፎም

Order now

 

                                 Denmark

Eden Gebrezgabhr

                                  ኤደን ገብረእዝጋብሄር

Order now

 

                                     Norway

Estifanos Yowhanis

                                     እስጢፋኖስ ዮሃንስ

Order now

 

                                        USA      

Luwam Fiseha

                                          ልዋም ፍስሃ

Order now

 

                                    Israel

Alla haile

                                             ዓላ ሃይለ 

Tele: +972 54 449 1278

order now

 

                          Italy      France 

Titina Welday

                                         ቲቲና ወልዳይ

Order now

 

                                      Canada

Niyet Awate

                                           ኒያት ኣዋተ

Order now
 
            Netherlands      Belgium

Eyorsalem Kahsay

                                     ኢዮርሳሌም ካሕሳይ

Order now

 

                                 Switzerland

Huria Munet

                                          ሑርያ ሙነት

                              Tel: +41763277944
Order now

 

                                    France      

Jon Okubansa

Tele: +33 7 67 63 96 49

Order now

 

                                    Norway

Mussie Mhretab

                                     ሙሴ ምሕረትኣብ

Tele: +4746319385

Order now
 
              Netherlands      Belgium

Adonay Futsumbrhan

                                     ኣዶናይ ፍጹምብርሃን

Order now

ካብዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቒሰን ዘለዋ ሃገራት ወጻኢ ዘለኹም፥ መጽሓፍ ክትገዝኡ ምስእትደልዩ በዚ ዝስዕብ ጽሓፉልና። WhatsApp  +46722567211

Our Offers

New Book

ገለ ካብ ዛዕባታት እዛ መጽሓፍ

……… ንነብስኻ ኣትሒትካ እንተ ኣቕሪብካያ፡ እንተ ኣቋናጺብካያ ዓለምና ድማ መሊሳ ክትዶቑሰካ ምዃና ግዲ ኣይሃልኻ። ንስኻ ንነብስኻ ዘትሓትካያን ዘውደቕካያን ካልእ ሰብ ከዕብየካን ከኽብረካን ምጽባይ ዕሽነትን የዋህነትን እዩ። ስለ`ዚ ደጋዊ ትርኢትካ፡ ኣተሓሳስባኻ ኣዕብዮ፡ ኣልዕሎ። ንነብስኻ ብኸመይ ትሕዛ ኣብ ርእሰ ምትእምማንካ ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎ ኣይትዘንግዕ።……

………ምትንኻፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ክብል እንከለኹ ግን ደረቱ ዝሓለወ፡ ምስ`ቲ ዕላል ዝኸይድ ምትንኻፍ ማለተይ ምዃኑ ክበርህ እደሊ። ንኣብነት፡ ናይ`ቲ ኣርእስቲ ዕላል ምድብ ምስ ዝኾነ ዘጨንቕ ነገራት እንተ ኾይኑ ናይ ደገፍን ናይ ምሕዝነትን ምትንኻፍ ኣርኢ። ከም`ዚ ዝበለ ካብ ልቢ ዝነቐለ ናይ ደገፍ ምትንኻፍ ዝለዓለ ዝምድና ንምፍጣር ሓጋዚ እዩ። ግን ፈጺሙ፡ ናብ ስምዒታት ዘእቱ ምትንኻፍ ክኸውን የብሉን።…..

……..ንካልኦት ምህብታም፡ ንስኻ ድኻ ኰንካ ከም እትበሊ ዝገብር ነገር እዩ። ጋሕጋሕ ንግሆ ተንሲእካ ክሳብ መሬት ዝጽልምት ሰሪሕካ ንካልኦት ከተሀብትም ትውዕል ከይትህሉ ነብስኻ ፈትሻ። ስራሕ ክትቁጸር እንከለኻ፡ ነቲ እቶም ሰብ ትካላት ተሊሞሞ ዘለዉ ቁጠባዊ ዋኒን ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ ንኽትሕግዞም ኢሎም እዮም ዝጽውዑኻ ዘለዉ። ………

………. ዘሐጉሰካ ዘበለ ነገራት ኣለሊ፡ ሓሙሽተ ናይ ልብኻ እተካፍሎም መሓዙት ወይ ኣዕሩኽ ይሃልዉኻ፡ ሓቀኛታት ምንጪ ሓጎስ ክኾኑኻ ዝኽእሉ ነገራት ፍለጥ፡ ንኣካላትካን ኣእምሮኻን ብዝግባእ ተኸናኸን፡ ዘለካ ፍሉይ ክእለት ኣለልን ኣዕብዮን፡ ገንዘብካ ኣብ ንብረት ዘይኮነ ተመኩሮ ህይወት ኣብ ምቕሳም ኣጥፍኣዮ፡ ወትሩ ትዓቢ ከም ዘለኻ ኣረጋግጽ። እዚ መልእኽቲ፡ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነ ንዓኺ ውን ዘማእከለ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ……….

ምስክርነት (Testimonials)

ናይ ግሊ ትምህርታት እንተደሊኹም (If you need private courses)